Bārbeles Zēnu pamatskolas attīstības plāns 2018–2022

Izstāde Svētā–Diena Bruknā
17/04/2019
Pašnovērtējuma ziņojums Bārbeles Zēnu pamatskolai
02/05/2019

Esam izveidojuši Bārbeles Zēnu pamatskolas Saknes un Spārni attīstības plānu no 2019. līdz 2022. gadam. Aicinām ar to iepazīties, lejupielādējot zemāk redzamo failu.