Mācības Bārbeles Zēnu pamatskolā

Bārbeles Zēnu pamatskola organizē vasaras nometni zēniem Vīri un Vīri
17/06/2019
Bārbeles pagastā tiek organizēta neaizmirstama nometne puišiem un meitenēm
25/06/2019

Bārbeles Zēnu pamatskola

Biedrība “KALNA SVĒTĪBU KOPIENA” 2018.gadā dibinājusi jaunu zēnu skolu, kas darbu uzsāka 2018. gada 1. septembrī, uzņemot pirmos skolēnus.

Zēnu skolas ideju ir izlolojis priesteris Andrejs Mediņš, lai radītu piemērotu vidi jauno vīriešu izaugsmei par daudzpusīgām, rīcībspējīgām un atbildīgām personībām.

Mācību programmas

Bārbeles Zēnu pamatskolā tiek īstenota:

 • pilnas dienas pirmsskolas izglītības programma bērniem vecumā no 2 gadiem līdz skolas gaitu uzsākšanai. Programmas kods: 01011111;
  • pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) programma (kods:11011111).

Skolas darbības pamatprincipi

 • Mācības notiek tikko renovētās, mājīgās telpās un labiekārtotā skolas saimniecībā Bārbeles pagastā, Vecumnieku novadā.
  • Skola nodrošina interešu izglītība vieglās aviācijas jomā u.c.
  • Mācību procesā tiek izmantoti MONTESSORI pedagoģiskie principi, metodes, materiāli un dzīvesveids.
  • Skola nodrošina individuālu pieeju katram bērnam – klasēs nav plānots uzņemt vairāk par 10 skolēniem.
  • Vecāki, īpaši tēvi, tiek iesaistīti skolas dzīvē un mācību procesā.
  • Skolēniem ir iespēja dzīvot skolā ģimeniskā vidē.

Vieta

Adrese: Bārbeles Zēnu pamatskola,
Bārbeles pagasts,
Vecumnieku novads, LV-3905

Kāds ir skolas ritms?

Vairāk informācijas un pieteikšanās
pie skolas direktores Ilonas Blūmas:
Tālr.: +371 29 264 639
e-pasts: skola@barbele.lv

Bārbeles Zēnu pamatskola “Saknes un spārni” ir īpaša skola, kurā ir netradicionāls skatījums uz skolēna dienas ritma organizēšanu. Obligāts nosacījums bērna uzņemšanai skolā ir “tēva laiks” skolā kopā ar dēlu, skolēnu iesaiste skolas saimniecības darbu veikšanā un vēlme un interese apmeklēt skolas piedāvātās interešu izglītības un fakultatīvās nodarbības. Skola ir unikāla ar savu piedāvāto interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību klāstu, jo lielākā daļa no tiem nav pieejami nevienā citā Latvijas skolā. Skolā darbojas šādi interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību pulciņi:

 1. Avio simulācija;
 2. Avio konstruēšana;
 3. Bungu mācība;
 4. Individuālā mūzikas instrumenta spēle;
 5. Šahs;
 6. Padziļinātā matemātikas apguve;
 7. Radošā darbnīca;
 8. Ornitoloģija;
 9. Dejas un ritmika;
 10. Māls un keramika.

Kādi ir kritēriji, lai bērns tiktu uzņemts skolā?

 1. Bērna tēvam vai vectēvam, vai krusttēvam, vai onkulim ir jābūt gatavam katru nedēļu veltīt laiku bērnam, kopīgi darbojoties skolā (mācībās un saimniecībā);
 2. Skolēnam jāatbilst prasībām, lai apgūtu vispārējās pamatskolas pirmā posma izglītības programmu (kods Nr.11011111).

Skolēniem, kuri plāno izmantos skolas internātu:

 • Psiholoģiska stabilitāte un spēja atrasties ārpus ģimenes ilgu laiku;
 • Zināma patstāvība, spēja rūpēties par sevi un savu privāto telpu.

Kurā laikā uzņemšana notiks?

Nākamajā 2019./2020.m.g. Bārbeles Zēnu pamatskolā “Saknes un spārni” tiks uzņemti skolēni 1.-5.klasē. Skolēnu vecāki var, iepriekš sazinoties ar skolas vadību, doties apskatīt skolu un izrunāt visus neskaidros jautājumus visas vasaras garumā.

Kāda ir skolas maksa?

Skolas maksa ir 50.00 eiro/mēnesī. Papildus maksa ir piemērojama par nakšņošanas pakalpojuma izmantošanu (līdz 50.00 eiro/mēnesī) un par ēdināšanas pakalpojumu (4.00 eiro/diena).