Aicinām pieteikties jaunos puišus uz unikālu skolu Latvijā – Bārbeles Zēnu pamatskolu

Bārbeles pagastā tiek organizēta neaizmirstama nometne puišiem un meitenēm
25/06/2019
Īrē telpas Bārbeles Zēnu pamatskolā
01/07/2019

2018. gada septembrī durvis vēra vaļā Bārbeles Zēnu pamatskola “Saknes un Spārni”, kas ir unikāla, jo piedāvā līdz šim vēl nebijušu mācību procesu Latvijā. Skolas mērķis ir nodrošināt labvēlīgu vidi audzēkņu izaugsmei, radošai izpausmei, sadarbības un mācīšanās iemaņu attīstībai, veicināt katra skolēna pašiniciatīvu un atbildību par savu mācīšanos un rīcību. Tā meklē, kā arī ikdienas pedagoģiskajā procesā iestrādā jaunus ceļus izglītībā un aktualizē vīriešu un tēvu lomu zēnu attīstīšanā. Tāpat skola izglīto sabiedrību, vecākus un skolotājus puišu audzināšanā mūsdienās, iesaistot skolēnu tēvus un vienlaikus sniedzot izglītojamajiem konkurētspējīgu izglītību.

Skolā ir iespēja apgūt mācību procesu ar Montesori pedagoģiskajiem principiem, metodēm, materiāliem un dzīvesveidu. Šeit darbojas skolotāji, kas paši ir aktīvi, dzīvespriecīgi un vēlas jauniešiem dot ne tikai mācību programmu, bet arī pievienoto vērtību dzīvei. Skolēnu skaits klasē ir relatīvi neliels, kā rezultātā ir iespējama elastīga darba organizācija – papildnodarbības klasei vai grupām, individuāla darba nodrošināšana un mācību pielāgošana skolēnu vajadzībām.

Paralēli izglītības programmas apguvei tiek piedāvāts plašs ārpusstundu nodarbību klāsts – avio simulācijas un lidmodeļu konstruēšanas fakultatīvs, ko vada pilots un lidmašīnu būvētājs Aivars Grahoļskis, kā arī ornitoloģija Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvja, žurnāla “Putni dabā” redaktora un šīs skolas dabaszinības skolotāja Agņa Buša pakļautībā. Tāpat norisinās arī māla un keramikas fakultatīvs, ritmika un dejas, baseina apmeklējums, individuāla mūzikas instrumentu spēles apguve, radošās darbnīcas, kā arī matemātikas padziļināta apguve fakultatīvajās nodarbībās.

Bārbeles Zēnu pamatskola ir vairāku pedagoģisku inovāciju aizsācēja, piemēram, tā ir pirmā mācību iestāde tieši zēnu skološanai un pirmā, kas skolas aktivitāšu norisē īpašu uzmanību pievērš tēvu iesaistei. Viena no skolas pamatvērtībām ir kopības apziņas veidošana par saknēm un spārniem – starp skolu, skolēniem un vecākiem. Tādējādi skolā tiek organizēti dažādi koncerti, konkursi, teātri, tirdziņi, sporta un darba pasākumi, bet pats svarīgākais – tēvu klātbūtne un aktīva darbošanās skolas dzīvē notiek vismaz vienu dienu nedēļā visa mācību gada garumā.

Pamatskola ir iekārtota jaunās un mājīgās telpās Bārbeles pagastā, Vecumnieku novadā, nodrošinot jauniešiem iespēju dzīvot aktīvā un ģimeniskā vidē. Skolas maksa mēnesī ir 50 eiro, kurā ir iekļauta arī dzīvošana visas nedēļas garumā un ēdināšana trīs reizes dienā. Papildus tam skolas telpās ir ierīkots bērnudārzs, kurā arī esam ieinteresēti uzņemt jaunos censoņus. Bērnudārza maksa ir 100 eiro mēnesī, savukārt otrā bērna uzņemšanas maksa samazinās uz pusi.

Ideju par skolas tapšanu ir aizsācis priesteris Andrejs Mediņš. Šis ir sens sapnis, kas ar īpašiem palīgiem beidzot ir piepildījies un attīstījies. Vēlamies, lai mācības šajā skolā dod pienesumu jauno censoņu dzīvēs, kā arī sabiedrībai kopumā. Tāpat gribam nest mūsu misiju un vīziju arī uz āru – lai tā tiek saredzēta un sadzirdēta. Zinām, ka tikai kopā mēs varam vairāk.

Ja ir interese par skolas ikdienu, darbiem un mērķiem, kā arī citi jautājumi, aicinām iedzīvotājus rakstīt uz e-pastu skola@barbele.lv vai Bārbeles Zēnu pamatskolas facebook.com lapā, vai zvanīt skolas direktorei Ilonai Blūmai pa tālruni 29264639.