– Esam tikuši arī pie bijušā Vecumnieku cietuma. Šajās nesen atjaunotajās telpās pavisam drīz pulcināsim vecos ļaudis – tādus, kuriem nav nepieciešama rehabilitācija, bet sajūta, ka viņi kādam vēl vajadzīgi. Tur būs nevis pansionāts, bet pansija. Dzīvos katrs savā istabā, bet ēdienu gatavos kopīgajā virtuvē. Un, protams, iespēju robežās iekļausies visās Kalna svētības kopienas saimes rūpēs. Uz turieni aicināsim arī krīžu ģimenes, kas zaudējušas cerību, dzīves jēgu, mājokli. Dosim tām iespēju apgūt mīlestības pieredzi. Dzīvojot kopienā, cienot un atbalstot citam citu, pavērsies iespējas iepazīt tādus jēdzienus kā piedošana, māka pieņemt un saprast. Spēju apjēgt, ka mūsdienām raksturīgais milzīgais šķirto laulību skaits nav likumsakarīga laikmeta iezīme, bet rādītājs, ka cilvēki negrib, neprot un pat nemēģina kopt attiecības.

 

Avoti: delfi.lv (10.01.2017), jauns.lv (17.04.2017)