Lieldienu laika dievkalpojumu kārtība Bruknas Sv.Apustuļu kapelā

Svētceļojums uz Medžugorje 2019
01/04/2019
Izstāde Svētā–Diena Bruknā
17/04/2019

Bruknas muiza. Brukna manor. Photo/ Ilmars Znotins

14.aprīlis Palmu jeb Pūpolu svētdiena

12.00 Sv.Mise (ar pūpolu un palmu zaru svētīšanu un procesiju)

no 15.aprīļa līdz 17.aprīlim katru vakaru pl.19:00 Bruknas Sv.Apustuļu kapelā lielās nedēļas liturģija

18.aprīlis Lielā Ceturtdiena

18.00 Pēdējo vakariņu liturģija ar kāju mazgāšanu. Priesterības sakramenta iedibināšana.

19.aprīlis Lielā Piektdiena

12:00 Jēzus Kristus ciešanu liturģija

15:30 Krustaceļš

20.aprīlis Lielā Sestdiena

12.00 Sv.Mise Bārbeles zēnu pamatskolas kapelā, pēc tam kopīga agape

18.00 Lieldienu vigīlijas svinīgā Sv.Mise. Uguns un ūdens svētīšana. Kristībā doto solījumu atjaunošana. Lieldienu mielasta svētīšana.

21.aprīlis Lieldienas

11:00 Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojums ar procesiju

22.aprīlī II Lieldienas

12:00 Sv.Mise

28.aprīlī Kunga Žēlsirdības svētdiena

12:00 Sv.Mise Bruknā

15:00 Sv.Mise Bārbeles zēnu pamatskolas kapelā

Sākot ar Lielo Ceturtdienu dievnams būs atvērts visu diennakti Vissvētākā Sakramenta adorācijai.