Dāvināsim viens otram laiku!

Aicinājums ziedot Bārbeles bērnudārzam
17/12/2017
Ķepa uz sirds viesojas Bruknā
25/12/2017
 

Šajos Kristus dzimšanas svētkos dāvināsim viens otram laiku. Nedalītu un mīlestības piepildītu laiku mūsu mīļajiem un līdzcilvēkiem.

Svētkos novērtēsim kopābūšanas prieka mirkļus.

Lai katrs Jaunā gada dienas rīts atgādina, ka mums dotais laiks ir visvērtīgākā dāvana.

Novēl Tēvs Andrejs Mediņš
un Kalna svētību kopiena