Saknes un Spārni

Bārbeles Zēnu pamatskola ar interešu izglītību vieglās aviācijas jomā

 

 

 

KALNA SVĒTĪBU KOPIENA dibinājusi jaunu zēnu skolu, kas darbu uzsāk 2018. gada 1. septembrī, sagaidot skolēnus 1.-3. klasē.

Zēnu skolas ideju ir izlolojis priesteris Andrejs Mediņš, lai radītu piemērotu vidi jauno vīriešu izaugsmei par daudzpusīgām, rīcībspējīgām un atbildīgām personībām.

Lejupielādēt brošūru

page1image3671680

MĀCĪBU PROGRAMMAS

Bārbeles Zēnu pamatskolā tiks īstenotas:

– pilnas dienas pirmsskolas izglītības programma bērniem vecumā no 2 gadiem līdz skolas gaitu uzsākšanai;

– pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) programma (11011111);

– pamatizglītības otrā posma (7. -9. klase) programma (23011114), kuru varēs apgūt tālmācībā, tādējādi vairāk laika veltot vieglās aviācijas apmācībai un dzīves prasmju un iemaņu ieguvei.

 

page1image3671680

VIETA

Adrese: Bārbeles Zēnu pamatskola,
Bārbeles pagasts,
Vecumnieku novads, LV-3905 BAUSKA

– Mācības notiks tikko renovētās, mājīgās telpās un labiekārtotā skolas saimniecībā Bārbeles pagastā, Vecumnieku novadā.

– Skolā tiks nodrošināta interešu izglītība vieglās aviācijas jomā – droni, lidmodelisms, gaisa pūķu modelisms un H-400 planieru konstruēšana.

– Mācību procesā tiks izmantoti MONTESORI pedagoģiskie principi, metodes, materiāli un dzīvesveids.

– Skolā tiks nodrošināta individuāla pieeja katram bērnam – klasēs būs ne vairāk par 10 skolēniem.

– Vecāki, īpaši tēvi, tiks iesaistīti skolas dzīvē un mācību procesā.

– Skolēniem būs iespēja dzīvot skolā ģimeniskā vidē.

 

page1image3671680

MAKSA

Skolas maksa 50 EUR (par otro bērnu 25 EUR) mēnesī.Bērnudārza maksa 100 EUR (par otro bērnu 50 EUR) mēnesī. Skolas un bērnudārza maksā iekļauta arī ēdināšana un nodarbības.

Par pašvaldības līdzfinansējuma iespējām lūdzam pašiem interesēties savā pašvaldībā.

Iespējama skolas maksas individuāla izskatīšana, lai katram bērnam, kurš vēlas mācīties mūsu skolā, ir dota tāda iespēja.

 

page1image3671680
Sīkāka informācija un pieteikšanās pie skolas direktores Ilonas Blūmas:
Tālr.: +371 29 264 639
e-pasts: skola@barbele.lv

 

Bārbeles Zēnu pamatskola (facebook lapa)

 

page2image3693312

REKVIZĪTI

Biedrība “Kalna svētību kopiena” | Reģ. nr. 40008062920
Bārbeles Zēnu pamatskola “Saknes un spārni”
Banka: Swedbank, HABALV22 | Konta nr.: LV23HABA0551044013450

Atrast skolu kartē

 

_