Saknes un Spārni

Bārbeles Zēnu pamatskola ar interešu izglītību vieglās aviācijas jomā

Biedrība KALNA SVĒTĪBU KOPIENA 2018.gadā dibinājusi jaunu zēnu skolu, kas darbu uzsāka 2018. gada 1. septembrī, uzņemot pirmos skolēnus.

Zēnu skolas ideju ir izlolojis priesteris Andrejs Mediņš, lai radītu piemērotu vidi jauno vīriešu izaugsmei par daudzpusīgām, rīcībspējīgām un atbildīgām personībām.

page1image3671680

MĀCĪBU PROGRAMMAS

Bārbeles Zēnu pamatskolā tiek īstenota:

– pilnas dienas pirmsskolas izglītības programma bērniem vecumā no 2 gadiem līdz skolas gaitu uzsākšanai. Programmas kods: 01011111;

– pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) programma (kods:11011111).

page1image3671680

SKOLAS DARBĪBAS PAMATPRINCIPI

– Mācības notiek tikko renovētās, mājīgās telpās un labiekārtotā skolas saimniecībā Bārbeles pagastā, Vecumnieku novadā.

– Skola nodrošina interešu izglītība vieglās aviācijas jomā u.c.

– Mācību procesā tiek izmantoti MONTESSORI pedagoģiskie principi, metodes, materiāli un dzīvesveids.

– Skola nodrošina individuālu pieeju katram bērnam – klasēs nav plānots uzņemt vairāk par 10 skolēniem.

– Vecāki, īpaši tēvi, tiek iesaistīti skolas dzīvē un mācību procesā.

– Skolēniem ir iespēja dzīvot skolā ģimeniskā vidē.

page1image3671680

VIETA

Adrese: Bārbeles Zēnu pamatskola,
Bārbeles pagasts,
Vecumnieku novads, LV-3905 BAUSKA

– Mācības notiks tikko renovētās, mājīgās telpās un labiekārtotā skolas saimniecībā Bārbeles pagastā, Vecumnieku novadā.

– Skolā tiks nodrošināta interešu izglītība vieglās aviācijas jomā – droni, lidmodelisms, gaisa pūķu modelisms un H-400 planieru konstruēšana.

– Mācību procesā tiks izmantoti MONTESORI pedagoģiskie principi, metodes, materiāli un dzīvesveids.

– Skolā tiks nodrošināta individuāla pieeja katram bērnam – klasēs būs ne vairāk par 10 skolēniem.

– Vecāki, īpaši tēvi, tiks iesaistīti skolas dzīvē un mācību procesā.

– Skolēniem būs iespēja dzīvot skolā ģimeniskā vidē.

page1image3671680

KĀDS IR SKOLAS RITMS?

Bārbeles Zēnu pamatskola “Saknes un spārni” ir īpaša skola, kurā ir netradicionāls skatījums uz skolēna dienas ritma organizēšanu. Obligāts nosacījums bērna uzņemšanai skolā ir “tēva laiks” skolā kopā ar dēlu, skolēnu iesaiste skolas saimniecības darbu veikšanā un vēlme un interese apmeklēt skolas piedāvātās interešu izglītības un fakultatīvās nodarbības. Skola ir unikāla ar savu piedāvāto interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību klāstu, jo lielākā daļa no tiem nav pieejami nevienā citā Latvijas skolā. Skolā darbojas šādi interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību pulciņi:

– avio simulācija;

– avio konstruēšana;

– bungu mācība;

– individuālā mūzikas instrumenta spēle;

– šahs;

– padziļinātā matemātikas apguve;

– radošā darbnīca;

– ornitoloģija;

– dejas un ritmika;

– māls un keramika.

page1image3671680

KĀDI IR KRITĒRIJI, LAI BĒRNS TIKTU UZŅEMTS SKOLĀ?

Bērna tēvam vai vectēvam, vai krusttēvam, vai onkulim ir jābūt gatavam katru nedēļu veltīt laiku bērnam, kopīgi darbojoties skolā (mācībās un saimniecībā).

Skolēnam jāatbilst prasībām, lai apgūtu vispārējās pamatskolas pirmā posma izglītības programmu (kods Nr.11011111).

Skolēniem, kuri plāno izmantos skolas internātu:

psiholoģiska stabilitāte un spēja atrasties ārpus ģimenes ilgu laiku;

zināma patstāvība, spēja rūpēties par sevi un savu privāto telpu.

page1image3671680

KURĀ LAIKĀ NOTIKS UZŅEMŠANA?

Nākamajā 2019./2020.m.g. Bārbeles Zēnu pamatskolā “Saknes un spārni” tiks uzņemti skolēni 1.-5.klasē. Skolēnu vecāki var, iepriekš sazinoties ar skolas vadību, doties apskatīt skolu un izrunāt visus neskaidros jautājumus visas vasaras garumā.

page1image3671680

KĀDA IR SKOLAS MAKSA?

Skolas maksa ir 50,00 eiro/mēnesī. Papildus maksa ir piemērojama par nakšņošanas pakalpojuma izmantošanu (līdz 50,00 eiro/mēnesī) un par ēdināšanas pakalpojumu (4,00 eiro/diena).

page1image3671680
Sīkāka informācija un pieteikšanās pie skolas direktores Ilonas Blūmas:
Tālr.: +371 29 264 639
e-pasts: skola@barbele.lv

Bārbeles Zēnu pamatskola (facebook lapa)

page2image3693312

REKVIZĪTI

Biedrība “Kalna svētību kopiena” | Reģ. nr. 40008062920
Bārbeles Zēnu pamatskola “Saknes un spārni”
Banka: Swedbank, HABALV22 | Konta nr.: LV23HABA0551044013450

Atrast skolu kartē

_